LŠ Sinča vas

Mitte 74, A-9125 Sinča vas
T: +43 4232 8032 - F: +43 4232 8032-4
E: ravnateljstvo@vs-kuehnsdorf.ksn.at

Naša šola


Dolgo časa je ostala želja prebivalstva iz Sinče vasi neizpolnjena. Šele po drugi svetovni vojni, ko je število učencev zaradi dobrega uspeha podjetja Leitgeb rapidno narastlo, se je ustanovila ljudska šola Sinča vas. Gradnja nove šole sicer še ni prišla v poštev, stari otroški vrtec pa je bil na razpolago, ker so ga osvobodilne oblasti zapustile. Provizorično se je adaptiral za šolo.

Prva voditeljica šole je bila gospa Kriemhilde Riepl. 13. oktobra 1947 so otvorili ljudsko šolo Sinča vas. Ker sta bila na razpolago samo dva prostora, je pouk potekal dopoldne in popoldne. Prvi učitelji so bili Elvira Buchwald, Elise Leitgeb, Kriemhilde Riepl in od decembra naprej Adolf Hafner, ki je od januarja naprej vodil šolo.

S koncem januarja 1948 so učenci dobili tudi kosilo, ki so ga pripravljali pri "Karlwirtu".

Otvoritev pomožne sole 4.12.1949 Otvoritev
pomožne šole
dne 4.12.1949
s proštem Truppe

Zaradi visokega števila učencev je bilo potrebno, da so za šolsko leto 1948/49 najeli tretji prostor, namreč dvorano pri "Karlwirtu". Adolf Hafner je prevzel vodstvo šole v Kazazah in vodstvo ljudske šole Sinča vas je prevzel nadučitelj Fritz Fleiß.

Meseca marca 1949 je občina kupila neko barako, iz katere so hoteli napraviti dva učna prostora. Kmalu so ugotovili, da baraka za šolske potrebe ni primerna. Zato so poleg vrtca zgradili peščeno stavbo. Slavnostna otvoritev je bila 4. decembra. Navzoč je bil tudi tedajšnji deželni glavar Ferdinand Wedenig. 15. decembra 1949 so otvorili še pridruženo kmetijsko poklicno šolo. Kot učiteljica je bila tam nastavljena gospa Josefine Napetschnig. Vodja šole pa je bil tudi nadučitelj Fritz Fleiß.

4. razred 1952/53 pod dir. Fleiß 4. razred
1952/53
in učitelj
dir. Fritz Fleiß

V istem šolskem letu, 1949/50, je neka ročna bomba ubila dva otroka, tri otroke je težko ranila.

V šolskem letu 1950/51 so začeli intensivirati načrtovanja za novo šolsko poslopje. Podjetje Leitgeb je brezplačno dalo na razpolago zemljišče, ki pa zaradi previsoke talne vode ni ustrezalo. Druga zemljišča tudi niso bila idealna, tako da je končno neka komisija določila, da naj bi "Deutschmannovo polje" bilo ustrezno zemljišče za novo šolo.

Tudi ravnateljsko mesto je bilo februarja 1951 razpisano. Potegovali so se: Fritz Fleiß, Otto Maklin in Hugo Ibounig. S 1. septembrom 1951 je bil Fritz Fleiß imenovan za ravnatelja šole.

Dne 7. junija 1952 je bilo veliko zborovanje staršev. Razlog za to je bila nevarnost, da bi zaradi pomanjkanja prostora otroci iz Sinče vasi ne mogli več obiskovati glavne šole v Velikovcu. Potrudili so se, da bi dobili lastno glavno šolo. Ko so šolske oblasti že privolile, so dobrolčani na občinski seji sklenili, da naj se glavna šola otvori v Dobrli vasi in ne v Sinči vasi.

Oba poslopja marca 1954 Oba
šolska poslopja
marca 1954

V šolskem letu 1953/54 so morali zaradi varčevalnih ukrepov deželne vlade in tudi zaradi nižjega števila učencev prihraniti en razred. Skupno so morali na Koroškem prihraniti 108 razredov. Nekaj učiteljev so odpustili. Občina je kupila zemljišče med Obersteinerju in pošto, vključno poštnega poslopja, za zemljišče za novo šolsko poslopje. Dne 7. februarja 1955 se je občina dogovorila s podjetjem Leitgeb, da le-to zamenja zgornje polje (pri Skotschierju), ki obsega 11000 m2, za spodnje polje (pri Ferlinu) in za Morijevo zemljišče (razen poštnega poslopja in vrta), v obsegu 9000 m2. Zdaj je bilo sicer na razpolago zemljišče, denarja za gradnjo novega šolskega poslopja pa ni bilo. Občina je denar raje uporabila v Dobrli vasi (Hofbauer, otroški vrtec).

Kleine Zeitung je v nedeljski izdaji dne 9. februarja 1958 posvetila kar celo stran šolski problematiki v Sinči vasi.

Kleine Zeitung, 9.2.1958 Kleine Zeitung
dne 9. februarja 1958
(za povečano sliko kliknite na grafiko!)

Dne 29. aprila 1958 so bili zastopniki občine (župan Schweinzer) in šole (dir. Fleiß) na deželni vladi, kjer so ugotovili, da ima gradnja novo šole najvišjo prioriteto. Zgradila naj bi se osemrazredna šola z učiteljskimi stanovanji.

2., 3. in 4. julija 1958 so Pliberčani organizirali šolsko stavko proti obveznem pouku slovenščine. Leto navrh je deželni glavar izdal odvedbo, da starši otroke lahko odvavijo od pouka slovenščine. Od 183 učencev so 174 odjavili. Le 9 učencev se je še učilo slovenščine.

13. decembra 1958 so pričeli z gradnjo nove šole. Deželni glavar Ferdinand Wedenig je osebno prišel zasaditi prvo lopato. 4. decembra 1959 so praznovali pušeljc pri "Hirschenwirtu". Nekaj dni navrh, dne 15. decembra so se peljali arhitekt Klemt, okrajni šolski nadzornik Maklin, dir. Fleiß in učiteljica Hoja na ogled nekaterih šol, da bi se pozanimali, kaj bi pri novem poslopju lahko upoštevali in poboljšali v prid učencem in poučnem delu. Drugi izlet so imeli 18. maja 1959.

21. decembra 1961 je šolski pododbor zasedal pri "Hirschenwirtu". Govorili so o napredkih pri gradnji. Predsednik Hafner je dejal, da mora občina sama zbrati 1,5 milijonov šilingov. Šola naj bi bila gotova do jeseni. Marca 1962 so imeli še eno sejo, tam so se pogovarjali o pohištvu. Občina ni sprejela strokovnega mnenja učiteljev, temveč naročila je pohištvo pri dveh različnih podjetjih in v nižji kvaliteti.

Šolsko leto 1962/63 se je začelo z velikimi problemi. Število učencev je bilo močno narastlo, šolsko poslopje še ni bilo gotovo in zaradi pomanjkanja učiteljev 7. razred ni bil dovoljen. Vsekakor je bila 17. novembra otvoritev nove šole, čeprav še ni bila čisto gotova. V ponedeljek, dne 19. novembra so se učenci in učitelji preselili v novo šolo.

Vprašanje glavne šole je bilo še vedno odprto. Povpraševanje staršev je prikazalo 265 interesentov za glavno šolo v Sinči vasi. Tako se je z 11. septembrom 1963 s 4 razredi odprla glavna šola kot ekspozitura. Seveda ta rešitev še ni bila zadovoljiva. Diskusija, ali se naj glavna šola zgradi v Sinči vasi, ali v Dobrli vasi, se je nadaljevala. Decembra 1963 je okrajna šolska zveza kupila stari vrtec od republike. Glavna šola je uporabljaja prostore skupno z ljudsko šolo. Šele 1967 so začeli uresničiti poslopje za glavno šolo, ki se je otvorilo 3. oktobra 1971. Prvi ravnatelj glavne šole je bil Anton Schmied.

S 1. januarjem 1986 so Sinčo vas povzdignili v samostojno faro. Takoj so se tedaj domača društva in šole obrnile na škofijski ordinariat z zahtevo, da naj se druga nedeljska maša bere samo v nemščini. Zato bi bili pripravljeni sodelovati s cerkvijo in sooblikovati obrede.

Pismo drustev in sol Pismo
domačih društev
in šol
škofijskem ordinariatu
(za povečano sliko kliknite na grafiko!!)

Dne 21. junija 1968 je bilo odprtje skupne razstave ljudske šole, glavne šole in neke šole iz Japonskega. Med številnimi gosti je bil tudi domači, pliberški umetnik Werner Berg.

Z 31. decembrom 1969 je ravnatelj Fritz Fleiß stopil v pokoj. Njegov naslednjik je bil dir. Adolf Hafner, ravnatelj v Kazazah in župan tržne občine Dobrla vas. Ker pa je on menjal službeno mesto šele s 1. septembrom 1970, je medtem gospa Käthe Hoja provizorično vodila šolo. Fritz Fleiß pa je kot učitelj s pogodbo poučeval do konca šolskega leta.

Februarja 1970 se je glavna šola preselila v lastno, novo šolsko poslopje, tako da je od 22. februarja naprej vsak razred imel svoj prostor. Popoldanski pouk se je končno prenehal.

Od šolskega leta 1973/74 naprej ni bilo več višjih razredov. Število šolarjev je padlo. Ostalo je le še 7 razredov. 2. maja 1972 so v stari pomožni šoli otvorili otroški vrtec.

Prvič po drugi svetovni vojni se v šolskem letu 1981/82 nobeden prvošolec ni prijavil k dvojezičnemu pouku. Pravtako prvič se je v tem šolskem letu vodila predšola. V počitnicah pa so asfaltirali dvorišče šole.

Poleti leta 1983 je šola dobila nove markize. V šolskem letu 1983/84 je bila šola devetrazredna, tako da ravnatelju ni bilo treba poučevati.

Februarja in marca 1985 so popravili kurjavo. Poleg tega so v počitnicah sanirali streho in popravili dimnike.

Ucitelji 1984/85 Učitelji
v šolskem letu 1984/85
z leve:
Dr. Skuk, Blažej, Skoff, Rogatsch, Hafner,
Plimon, Sterčko-Greiner, Germ, Beier, Marktl
manjka Heinz Stoiber (zdaj Nečemer)

Ker se je dir. Hafner 11. junija 1986 ponesrečil, je nadučiteljica Margarete Rogatsch prevzela provizorično vodstvo šole. 12. decembra 1986 je umrl dolgoletni ravnatelj ljudske šole Sinča vas, Fritz Fleiß.

Jeseni 1987 je zbolel ravnatelj Hafner in spet je gospa Rogatsch prevzela provizorično vodstvo šole. S 30. novembrom 1987 je dir. Hafner šel v pokoj. 27. maja 1988 so ga imenovali za častnega občana tržne občine Dobrla vas.

Johann Rogatsch je 1. septembra 1988 prevzel vodstvo ljudske šole Sinča vas. Vodil jo je do 1. septembra 1997. Nato je zopet provizorično vodila šolo Margarete Rogatsch. S 1. septembrom 1998 je ravnatelj Anton Marktl prevzel vodstvo šole. Prišel je iz Kazaz, kjer je bil tudi več let ravnatelj. Od šolskega leta 2001/02 naprej imamo na šoli tudi popoldansko oskrbo.

Od 1.1.2003 naprej je dir. Anton Marktl v pokoju. Provizorično vodstvo ljudske šole Sinča vas je prevzel Stefan Logar.

S 01.09.2003 je vodstvo šole prevzel prejšni ravnatelj LŠ Srednje Trušnje, Alois Pruntsch.

Ucitelji 2002/03 Učitelji
v šolskem letu 2002/03
z leve:
M. Hobel, V. Mitsche, M. Sadnikar, S. Logar, A. Hanschitz, B. Wodlej, K. Leitsoni, R. Germ, E. Skoff, M. Kup-Duller


Ravnatelji LŠ Sinča vas

 • 13.10.1947 - Krimhilde Riepl (prov.)
 • 01.01.1948 - Adolf Hafner
 • 01.09.1948 - Fritz Fleiß
 • 01.01.1970 - Käthe Hoja (prov.)
 • 01.09.1970 - Adolf Hafner
 • 01.09.1987 - Margarete Rogatsch (prov.)
 • 01.09.1988 - Johann Rogatsch
 • 01.09.1997 - Margarete Rogatsch (prov.)
 • 01.09.1998 - Anton Marktl
 • 01.01.2003 - Stefan Logar (prov.)
 • 01.09.2003 - Alois Pruntsch

 Tečaj nemščine

 • motorno vozilo  [s] 
 • das Kraftfahrzeug

 Specials

Ernährung-Prehrana
Radfahrvideo - kolesarski video

 Termini

 • 2019-11-20
  2b,3,4a,KK1
  Soccer 2 Kids
 • 2019-11-21
  1a,1b,2a,4b
  Soccer 2 Kids
 • 2019-11-21
  Zobna vila
 • 2019-11-22
  Zobna vila
 • 2019-12-03
  1. večer staršev 17:00 -20:00
 • 2020-01-30
  3,4a,4b
  Biosferni park Nockberge
 • 2020-03-25
  1a,1b,2a,2b,KK1
  Puppomobil za OS I
 • 2020-04-01
  Velikonočna maša
 • 2020-05-20
  2. večer staršev 17:00 - 20:00

 ART-Corner

Stadt bei Nacht
Stadt bei Nacht

Kaži vse

© 2019 by LŠ Sinča vas - 14.11.2019, 08:00 [Impresum] [Izjava o zasebnosti]
Naša spletna stran uporablja piškote. Z nadaljnjo uporabo naše spletne strani se z njihovo uporabo strinjate. [Izjava o zasebnosti]